جلیل گلشن

جلیل گلشن

مدرس مهارت های زندگی و اصول موفقیت

مدرس مهارت های زندگی و اصول موفقیت

کمک مربی  تیم مربیان تحول

کمک مربی آکادمی تحول در زندگی

مدرس دوره عشق شادی ثروت

مربی کارگاه شخصیت شناسی 9 گانه  انیاگرام

حامی دوره های ویژه LCC – life changing course

, RLS – real life simulation

مدرک مهارتهای زندگی (life Skills)

منتور ان ال پی

برنامه ریز و موسس کامیاب

شماره تماس : 511 30 70 0912

رییس هیئت مدیره موسسه راز زندگی آسان

0/5 ( 0 نظر )