حریم شخصی

کامیاب به منظور حفظ حریم شخصی افراد برای ایجاد حساب کاربری

اطلاعاتی از جمله نام، نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس ایمیل را از آن‌ها دریافت خواهد کرد

که کاملا محرمانه بوده و تنها به منظور ارایه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد

و هیچ گونه استفاده تبلیغاتی از این اطلاعات نخواهد شد.

کامیاب متعهد می‌شود اطلاعات شخصی کاربران را فقط نزد خود نگه دارد

و از افشای آن به هر شخص یا ارگانی اجتناب ورزد،

تنها در مواردی که به موجب قوانین و بنا به درخواست رسمی ارگان‌ها

و سازمان های دولتی ذیصلاح نیاز به ارایه اطلاعات شخصی کاربران باشد،

privacy

Kaamyab in order to protect the privacy of individuals to create an account

It will receive information such as first name, last name, contact number and email address from them

Which is completely confidential and is used only for the purpose of providing services

And there will be no advertising use of this information.

Kaamyab undertakes to keep users’ personal information only

And refrain from disclosing it to any person or body,

Only in cases where by law and at the formal request of the organs

And competent government agencies need to provide users’ personal information,

0/5 ( 0 نظر )