09127030511
با ما تماس بگيريد
info[at]kaamyab[dot]ir
با ما ارتباط برقرار کنيد
آدرس مراکز
تهران - پونک - ونک - بهشتی

8 گام رسیدن به آگاهی

خانه - آموزش - 8 گام رسیدن به آگاهی

8 گام رسیدن به آگاهی

آگاهی چیست

 شناخت 8 گام رسیدن

گام اول

شخصی که عمل اشتباهی را انجام می دهد

اصرار دارد که عمل او درست بوده و دیگران را محکوم می کند .

این شخص به دلیل اعتقاد عمیق ، برای درست بودن عمل اشتباه خود ،

از انجام هیچ کاری پروا ندارد و دست به انجام هر کاری می زند تا عملش را به کرسی نشاند.

8 گام آگاهی - گام اول
8 گام آگاهی – گام اول

گام دوم

شخص پس از انجام عمل اشتباه ، پی به اشتباه خود برده ،

و از درون احساس پشیمانی می کند ، ولی این پشیمانی را بروز نمی دهد.

8 گام آگاهی - گام دوم
8 گام آگاهی – گام دوم

گام سوم

شخص در حال انجام عمل اشتباه ، پی به اشتباه خود برده و دیگر آن را ادامه نمی دهد.
در اینجا فرد قادر به کنترل احساسات و افکار خود می باشد.

8 گام آگاهی - گام سوم
8 گام آگاهی – گام سوم

گام چهارم

شخص قبل از انجام عمل اشتباه متوجه آن عمل شده و آنرا انجام نمی دهد .

8 گام آگاهی - گام چهارم
8 گام آگاهی – گام چهارم

رفتار ما برگرفته از میزان آگاهی ما است

گام پنجم

شخص عمل اشتباهی انجام نمی دهد ولی اعمال اشتباه دیگران موجب آزار و خشم او می شود.

8 گام آگاهی - گام چهارم
8 گام آگاهی – گام پنجم

گام ششم

شخص عمل اشتباهی انجام نمی دهد

و با دیدن اعمال اشتباه دیگران احساس ترحم و دلسوزی نسبت به آنها می کند .

8 گام آگاهی - گام ششم
8 گام آگاهی – گام ششم

گام هفتم

شخص شخص عمل اشتباهی انجام نمی دهد و دیگران را قضاوت نمی کند.

8 گام آگاهی - گام هفتم
8 گام آگاهی – گام هفتم

گام هشتم

شخص می داند که هرکس دقیقا در جاییست که باید باشد ، یعنی در گام خود عمل میکند.

و از این طریق موجب رشد خود و ایجاد عشق می گردد.

8 گام آگاهی - گام هشتم
8 گام آگاهی – گام هشتم

با شناخت بهتر 8 گام می دانیم که در کدام گام هستیم

این پست را خوانده ای ؟
کسی را که دوست داریم به عنوان پارتنر (همسر) در کنار ما باشد را چطوری پیدا کنیم ؟

تو قسمت نظرات برای ما بنویسید که در کدام گام هستید

و از نظر شما چیست؟

چکار کنیم همیشه حالمون خوب باشه ؟

دیدگاه خود را بنویسید

آخرین مطالب