کارگاه افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

دلایلی مهم برای شرکت در کارگاه عزت نفس

✅آیا می دانید که بسیاری عزت نفس را با اعتماد به نفس اشتباه می گیرند و مشکلات آنها بیشتر در عدم عزت نفس است تا اعتماد به نفس؟
✅آیا می دانید برای بالا بردن اعتماد به نفس نیاز به بالا بردن عزت نفس دارید؟
✅آیا می دانید بر اساس آخرین تحقیقات مشکلات بیشتر مردم به دلیل نداشتن عزت نفس می باشد؟