09127030511
با ما تماس بگيريد
info[at]kaamyab[dot]ir
با ما ارتباط برقرار کنيد
آدرس مراکز
تهران - پونک - ونک - بهشتی
Workshop on Unconscious and Learning Steps ضميرناخودآگاه و گام های يادگيري به نام خالق عشق درود برشما فرصتی استثنایی : کارگاه آموزشی ضميرناخودآگاه و گام های يادگيري  سوال : چرا مردم ‌چیزی که یاد می‌گیرند فورا عمل نمی‌کنند؟ تا بحال به این فکر کرده اید که چرا دانسته های ما زیاده اما رفتار ما ضعیف ؟[ادامه ...]
ادامه مطلب