فصل دوم گوارش و جذب مواد

فصل سوم | تبادلات گازی | تنفس
نفس کشیدن، یکی از ویژگی های آشکار در بسیاری از جانوران است. اما آیا در همۀ جانوران به یک شکل انجام می شود؟ هدف از آن چیست؟ در ذهن بسیاری از ما، نفس کشیدن به معنای زنده بودن است. برای تشخیص اینکه آیا فردی زنده است یا نه، غالباً نگاه می کنیم که آیا نفس میکشد یا خیر. به نظر میرسد این فرایند، کاری حیاتی را برای ما انجام میدهد. اما این کارِ حیاتی چیست؟ هوای آلوده به کدام بخش دستگاه تنفسی آسیب می رساند؟ افرادی که به دخانیات روی می آورند، چگونه به بدن خود آسیب می رسانند؟ اینها فقط بخشی از پرسش هایی است که پاسخ آنها را با مطالعۀ این فصل به دست خواهید آورد.

فصل چهارم | گردش مواد در بدن | قلب
شاید شما هم این جملات را شنیده باشید: شخصی پس از مراجعه برای رگ نگاری (آنژیوگرافی)، متوجه شده که تعدادی از رگ های تاجی (کرونر) قلبش گرفته است و باید عمل کند؛ آزمایش خون نشان داد که چربی خونم بالا اما خون بهر (هماتوکریت) طبیعی است؛ قلب مصنوعی راهی برای حفظ زندگی افرادی است که قلب آنها از کار افتاده. منظور از رگ نگاری، رگ های تاجی، قلب مصنوعی و خون بهر چیست؟ آیا همۀ جانداران گردش مواد دارند؟ گردش مواد در انسان با بقیۀ مهره داران چه تفاوتی دارد؟ در این فصل با آشنایی بیشتر با دستگاه گردش مواد در انسان و بعضی جانوران، پاسخ بسیاری از پرسش ها را خواهید یافت.

فصل پنجم | تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | کلیه
گرچه ما انسان ها در خشکی زندگی می کنیم اما یاخته های ما با محیط مایع در ارتباط اند. آنچه دربارۀ این محیط مایع حائز اهمیت است، مشابه بودن غلظت آن با غلظت درون یاخته ها یا به عبارت دقیق تر مشابه بودن فشار اسمزی آنهاست. اگر غلظت مایع اطراف یاخته ها رقیق تر یا غلیظ تر از یاخته ها باشد، تهدیدی جدی برای ادامۀ حیات ما خواهد بود؛ چون ممکن است به ورود بیش از حد آب به یاخته یا خروج آب از آن منجر شود. بدن ما چگونه فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها را تنظیم می کند؟ چگونه ترکیب شیمیایی آن را ثابت نگه میدارد؟ آیا روش هایی که بدن انسان به کار می گیرد، در سایر جانوران هم دیده میشوند؟ ادرار چگونه تشکیل می شود؟ ترکیب شیمیایی ادرار چه اطلاعاتی را دربارۀ وضعیت درونی بدن فراهم میکند؟ اینها نمونه پرسش هایی است که پاسخ آنها را در این فصل خواهید یافت.

فصل ششم | ازیاخته تا گیاه
امروزه نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند. این گیاهان گرچه در جای خود ثابت اند؛ اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. گیاهان برخلاف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر، فرار یا به عامل خطر حمله کنند. چه ویژگی هایی به گیاهان کمک می کند تا بتوانند بر محدودیت ساکن بودن در محیط غلبه کنند؟ چگونه گیاهان می توانند در محیط های متفاوت، زندگی کنند؟ از طرفی گیاهان افزون بر اینکه منبع غذا برای مردم اند، تأمین کنندۀ مواد اولیۀ صنایعی، مانند داروسازی و پوشاک نیز هستند. گیاهان چه ویژگی هایی دارند که مواد اولیۀ چنین صنایعی را تأمین می کنند؟ اولین قدم برای یافتنِ پاسخ چنین پرسش هایی، دانستن ویژگی های یاختۀ گیاهی و چگونگی سازمان یابی یاخته ها در گیاهان آوندی و شکل گیری پیکر آنهاست.

فصل هفتم | جذب و انتقال مواد در گیاهان
گرچه بیشتر گیاهان می توانند به وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات و در پی آن پروتئین و لیپید را تولید کنند؛ اما همچنان به مواد مغذّی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند. گیاهان، این مواد را به کمک اندام های خود، به ویژه ریشه ها جذب میکنند. گیاهان چه ساز وکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آنها به اندام های خود دارند؟ مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به سراسر گیاه منتقل میشوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال گیاهان می پردازیم.

جانوری
قسمت جانوری به صورت جداگانه آموزش داده شده است

توضیحات نحوه خواندن و یادگیری بیشتر
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه