کارگاه ضميرناخودآگاه و گام های يادگيري – 23 خرداد

Workshop on Unconscious and Learning Steps ضميرناخودآگاه و گام های يادگيري به نام خالق عشق…

ادامه مطلب

کارگاه فرمول نهایی موفقیت

فرمول موفقیت Workshop The Ultimate Success Formula کارگاه فرمول نهایی موفقیت به نام خالق عشقدرود…

ادامه مطلب

امید قاسمی – مدیر عامل شرکت دنیای سبز و سلامت

اولین مصاحبه کامیاب با جناب آقای مهندس امید قاسمی مدیر عامل شرکت دنیای سبز سلامت…

ادامه مطلب

کتاب دولت و فرزانگی

کتاب حکایت دولت و فرزانگی این داستان مربوط به جوانی است که در شرکتی مشغول…

ادامه مطلب