کتاب دولت و فرزانگی

داستان کتاب حکایت دولت و فرزانگی مربوط به جوانی است که در شرکتی مشغول به کار است و به شدت از کارش بیزار و دلزده شده و به دنبال راهی برای افزایش درآمد خود می‌گردد. در همین حین به توصیه عموی بسیار پولدارش که از جوانی ثروت زیادی کسب کرده است به ملاقات یک پیرمرد میلیونر خودساخته می رود و ….   فصل اول:حكایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمند فصل دوم: دیدار جوان با باغبانی سالمند  حکایت دولت و فرزانگی فصل سوم: حکایت آموزش جوان برای غنیمت شمردن فرصت و خطر فصل چهارم: حکایت به حبس افتادن جوان  حکایت دولت و فرزانگی فصل پنجم: حكایت آموزش ایمان فصل ششم: حکایت آموزش تمرکز بر هدف فصل هفتم: حکایت ارزش تصویر از خود فصل هشتم: حكایت كشف نفوذ كلام فصل نهم : حكایت نخستین آشنایی با دل گل سرخ فصل دهم:‌حكایت تسلط بر ضمیر ناهشیار فصل یازدهم: حكایت بحث درباره ارقام و قواعد فصل دوازدهم : حكایت یادگیری نیكبختی  حکایت دولت و فرزانگی فصل سیزدهم: حكایت یادگیری بیان خواسته‌ها در زندگی فصل چهاردهم: حكایت كشف اسرار باغ گل سرخ  فصل پانزدهم: حكایت لحظه‌ای كه هریك به راه خود می رود  همانگونه که دولتمند پیش‌بینی کرده بود، جوان پیش از مهلت ۶ ساله صاحب نخستین میلیون دلار خود شده بود. او به عهدش وفا کرد، یک ماه به خود مرخصی داد و درباره دیدارش با دولتمند آنی و حکمت حیات بخش او که به جوان سپرده بود نوشت. این پست را خوانده ای ؟  موفق کیست؟