دسته: آموزش


موفق کیست؟
آموزش |
خرداد ۴, ۱۳۹۷

موفق کیست؟

موفق کیست؟ کسی که پول زیادی دارد؟ کسی که همسر زیبا دارد؟ فرزندان خوب دارد؟ خوش اندام است؟ گاهی به اشتباه... کسی که سوار مرسدس بنز است یا خوش هیکل است نظر اطرافیان را به خود...