بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

فرشته محمدی – بازیگر

فرشته محمدی – بازیگر

فرشته محمدی

خانم فرشته محمدی متولد تهران ، هنرپیشه سینما ، تلوزیون و تاتر ایران هستند .

رشته تحصیلی ایشان طراحی لباس میباشد

وی اخیرا یک دوره بازیگری در فرانسه گذراندن

برخی از فعالیت های تصویری ایشانبه شرح ذیل می باشد

طنز بی جناقها در برنامه ی سلام تهران به کارگردانیه اقای احمد سمنانی ۶ ماه پخش از شبکه ۵
عملیات ۱۲۵ به کارگردانیه اقای اهنج
تله فیلم اخرین شب سال به کارگردانیه اقای جواد مزدابادی پخش از شبکه ۳
طنز سنتهای چهارشنبه سوری به کارگردانیه اقای جواد انصافی پخش از جام جم
تله فیلم یک اتفاق ساده به کارگردانیه اقای متین اوجانی پخش خانگی
باز هم زندگی به کارگردانیه اقای هاشم علی اکبری پخش از شبکه ۳
محله ی گل و بلبل به کارگردانیه اقای احمد درویشعلی پور
و چند تیزر

نمایش پهلوان به کارگردانی خانم بروجردی